Back

Pale Teknoloji se yon platfòm edikatif ki kreye nan dat 19 novanm 2019. Li gen yon misyon enpòtan: fòme moun nan domèn teknoloji nan lang kreyòl.

  • (509) 3900-2897
  • kominikasyon@paleteknoloji.com
  • 35Bis, Impasse Dieudonne, P-au-P, Haiti

BILTEN

Jwenn dènye nouvèl PALE TEKNOLOJI yo nan bwat resepsyon IMÈL ou.