Pale teknoloji pran inisyativ pou bati pwojè sa ki batize “Edikasyon Pale teknoloji an Kreyol” nan optik pou fòme ak enfòme moun nan fè seminè, atelye oubyen nan plizyè seyans fomasyon ke lap bay sitou pou jèn yo. Kòmanse depi nan seksyon kominal la pou rive nan vil la, tout moun konsène.

Pou nou ka rive egzekite misyon yo, nou mete an plas yon programm Anbasadè. Pou chak komin, nap pran omwen 3 anbassadè, moun sa yo ke dosye yo ap valide a se yo kap sevi pon ant staff pwojè sa ak abitan seksyon kominal yo.