Back

ontèks nou an se nan yon mond digita ki ap evolye rapidman. Nan mitan teknoloji avanse ak koneksyon global, nou wè yon opòtinite pou pote devan lang kreyòl la nan domèn teknoloji. Nan kontèks sa a, nou konnen ke lang kreyòl la gen potansyèl pou kòmanse jwe yon wòl enpòtan nan devlopman ak transfòmasyon teknolojik nan kominote kreyòl yo.

Nou wè yon bezwen pou kreye yon platfòm edikatif ak resous teknolojik ki konsantre sou lang kreyòl la, kote moun ka jwenn fòmasyon, enspire yo, epi patisipe nan kominote teknolojik la nan lang matènèl yo. Nan kontèks sa a, nou santi ke li enpòtan pou pote devan konesans ak koutou teknoloji nan lang kreyòl la, pou bay moun ki pale kreyòl yo aksè a resous edikatif ki an favè devlopman teknolojik ak enplante kapasite yo nan domèn sa a.

Nan kontèks mond k ap vin pi konekté, nou vle konstwi yon kominote kreyòl teknolojik dinamik, kote moun ka pataje ide, konpetans, ak eksperyans yo nan lang kreyòl la. Nou wè potansyèl nan devlopman teknolojik nan lang matènèl nou yo pou kreye yon espas inkliyan, kote divèsite kiltirèl ak lingwistik yo valòrize. Nan kontèks sa a, nou pral travay kolektivman pou pote devan lang kreyòl la nan revolisyon teknolojik la, ak objektif kreye yon impakt pozitif nan lavi moun, kominote, ak sosyete kreyòl yo.