Se pou ankouraje plis moun byen itilize Teknoloji a epi benefisye de avantaj yo, jan lòt peyi a fè l la. Pa gen devlopman San Teknoloji, Pa gen okenn kominote Ki ka inove san l pa itilize Teknoloji a. Teknoloji a rann aktivite   lavi w vinn pi  bon ak pi fasil, ki depan kijan w vle vann domèn wap evolye a. Akòz nivo devlopman ki ba an Ayiti, Anpil nan nou viktim  move eksplwatasyon zouti sa yo. Vreman vre, si teknoloji sa yo ka pote anpil avantaj pou travayè yo ak òganizasyon yo, yo menm tou yo sanble pote dezavantaj yo. Se rezon sa a ki fè li enpòtan pou analize yo pou ka wè diferan enpak pozitif ak negatif lè w ap itilize zouti sa yo nan sosyete ayisyèn lan.

Pale Teknoloji chwazi kòm misyon fè Edikasyon nan zafè Teknoloji pou moun kap viv an pwovens e ki chwazi itilize zouti Teknoloji yo .  Ankouraje tout SEKTÈ ki nan kominote a pou yo sèvi ak zouti sa yo , pou yo rete konekte ak piblik pa yo a.