Nou pran angajman pou nou fè Edikasyon nan zafè Teknoloji pou moun kap viv nan pwovens yo e ki chwazi itilize zouti Teknoloji yo . Ankouraje tout SEKTÈ ki nan kominote a pou yo sèvi ak zouti sa yo pou yo rete konekte ak piblik pa yo a.

Teknoloji a rann aktivite lavi moun vinn pi bon ak pi fasil, ki depan kijan w vle vann domèn wap evolye a. Ayiti tankou tout lòt peyi yo, ta dwe benefisye de efè pozitif sektè sa a. Men nan absans yon politik pou sektè sa a, inisyativ yo ale nan tout direksyon, nou pa reyèlman konnen ki jan yo ka mennen nou lwen yon jou.

Akoz nivo devlopman ki ba an Ayiti, anpil nan nou viktim move eksplwatasyon zouti sa yo. Sèten zòn nan teritwa a viktim tretman diskriminatwa paske yo pa gen pouvwa acha oswa kapasite pou yo konsome sèten sèvis oubyen zouti Teknoloji k yo ki konsidere kòm avanse konpare ak lòt moun.

Benefis yo anpil nan sektè sa e gen anpil nan yo ki deja pwouve. Se nan sans sa Pale Teknoloji mete sou pye yon kanpay edikasyon, sansibilizasyon ak konsyantizasyon ki nesesè nan tout zònn sou teritwa. Ayisyen yo dwe konvenki de bezwen pou yo avanse nan epòk teknolojik la.