Back

Nou kreye yon pwogram ki genyen vizyon ak objektif klè nan fòmasyon ak avansman nan domèn teknoloji nan lang kreyòl. Pwogram nou an kapab enkli anpil inisyativ ak aksyon ki ap kontribye nan devlopman teknolojik nan kominote kreyòl la.

Pwogram nou an gen plizyè etap ak aktivite. Nou kòmanse avèk idantifye ak kreye resous edikatif ki adrese konsepsyon teknolojik nan lang kreyòl la. Nou devlope kou wout, atik, epi videyo ki prezante konpèt ak aplikasyon teknoloji nan lang kreyòl la, ak fòkis sou divès domèn tankou devlopman wèb, pwogramasyon, entènèt nan bagay, ak analiz done.

Nou òganize atelye, konferans, ak aktivite pratik pou pèmèt moun aprann ak aplike konesans teknolojik yo nan lang kreyòl. Nou genyen yon fòma kominote kreyòl teknolojik ki pèmèt moun patisipe, pataje ide, ak apwofondi konesans teknolojik yo nan yon anviwònman kolaboratif.

Pwogram nou an enkli tou kreyasyon ak sipò pou pwojè teknolojik nan lang kreyòl la. Nou bay moun opòtinite pou devlope aplikasyon, sit wèb, ak solisyon teknolojik nan lang matènèl yo. Nou ankouraje kominote kreyòl la patisipe nan kompetisyon teknolojik ak evènman kapab pote devan inovasyon nan lang kreyòl la.

Pwogram nou an gen yon kote pou sipò, konsèy, ak akonpayman teknik nan lang kreyòl la. Nou ofri resous ak eksper pou reponn kesyon, asiste nan pwoblèm teknik, ak konsèy sou kapasite teknolojik nan kominote kreyòl yo.

Pwogram nou an se yon machin devlopman ak ankourajman nan domèn teknoloji nan lang kreyòl la. Nou mete kolektivman talan, konesans ak pasyon nou yo nan sèvis pou devlopman ak transfòmasyon teknolojik nan kominote kreyòl yo.