Back

Nou valè vi prive ak konfidansyalite nan travay nou ak kominote nou an. Nou mete anplas mezi pou asire ke enfòmasyon pèsonèl ak done kliyan yo rete konfidansyèl epi yo pa divilge nan men twazyèm pati.

Nan kad sa a, nou mete anplas mekanis ak teknik pou pwoteje done ak enfòmasyon pèsonèl kliyan nou yo. Nou respekte lojik ak pratik entènasyonal yo ki konsène sekirite done, tankou kriptaj, aksè kontwole, ak pouvwa seleksyon done.

Nou pa pataje done pèsonèl ak lòt òganizasyon san konsantisman prevwa nan kontra oswa pou konpli ak obligasyon legal yo. Nou pran mezi pou asire ke entite nan òganizasyon nou an konnen ak respekte règleman sou vi prive ak dat pèsonèl nan juridiksyon yo kote nou opere.

Nou mete anplas bon pratik ak politik entèn ki asire moun ki travay nan òganizasyon nou an konnen obligasyon yo sou konfidansyalite ak divulgasyon enfòmasyon. Nou bay fòmasyon kontinyèl ak sibsid pou yo kenbe tèt yo ajou avèk dènye dezoutwa ak pratik nan domèn sekirite ak konfidansyalite.

Nou pran responsablite pou rapòte tout vyolasyon sekirite oswa divulgasyon ilegal done ak enfòmasyon pèsonèl yo. Nou mete anplas mekanis pou resevwa ak jere plent kliyan yo ki gen rapò ak sekirite done ak konfidansyalite.

Nou mete anplas pouvwa legal, teknik, ak òganizasyonèl pou nou fè respèkte dwa ak entere legal kliyan nou yo, inkliyen dwa yo sou enfòmasyon pèsonèl, konfidansyalite, ak divulgasyon.

Lè w ap intere ak òganizasyon nou an, n ap bay plis detay sou politik vi prive ak konfidansyalite nou an pou w ka konnen ak konfime angajman nou yo nan pwoteje done ak enfòmasyon ou yo.