Lèw vin anbasadè yon seksyon kominal

1) Idantifye bezwen jèn yo nan zafè teknoloji.

2) Idantifye ki enstitisyon piblik oubyen prive, ki legliz, lekòl kominoté oubyen piblik, ki asosyasyon ki bezwen yon fòmasyon nan zafè teknoloji.

3) Mobilize ak sansibilize jèn yo sou avantaj ak danje ki genyen nan itilisasyon zouti teknolojik yo sitou Rezo sosyal yo.