Back

Anbasadè yo, jèn ak volonte pwojè a pou amelyore lavi moun

Anbasadè yo pa t sèlman mandat pou reprezante peyi yo nan nivo entènasyonal, men tou yo rive fè diferans nan kominote yo. Avèk plis pase 700 anbasadè angaje nan pwojè sa a, yo bay nou ankourajman pou kontinye travay nan direksyon amelyorasyon sosyal ak devlopman.

Mwen vle esprèse mèsi espesyalman bay jèn ki manifeste volonte pou vin manm nan pwojè sa a. Pa gen anyen ki pi valyab pase enpòtans angajman jèn yo nan konstriksyon yon lavni miyò pou tout moun. Koulye a, yo mete bò kò yo pou pwojè a ak kouraj yo bay la a se yon enspirasyon pou tout moun.

Nou pa ka bliye jèn ki chwazi mete tout sa yo genyen disponib pou pwojè a. Sa demontre yon anpil bonté nan kè yo ak volonte yo pou ede lòt moun. Avèk konsiderasyon sa a, pwojè a pral kapab touche plis moun, espesyalman jèn yo ki bezwen sipò ak opòtinite.

Pwojè sa a reprezante yon kolektif, yon sans solidarite ki pran swen yon chak. Nou remèsye tout moun ki pataje vizyon sa a pou yon lavni miyò ak ki k ap travay ansanm pou sa rive reyalite.

Nou kontan pou gen anbasadè yo, jèn ak volonte sa a nan bò kote nou, pou sa se an n nan pote kouwaj yo. Se ansanm nou pral make yon diferans vre nan mond sa a.

Mèsi anpil!

Pale Teknoloji se yon platfòm edikatif ki kreye nan dat 19 novanm 2019. Li gen yon misyon enpòtan: fòme moun nan domèn teknoloji nan lang kreyòl.