Back

Yon Bon fèt Nwèl

Malgre lane 2021 se te yon ane vrèman difisil pou platfòm nan, nou te rankontre anpil difikilte ki te pèmèt pwojè EDIKASYON TEKNOLOJI AN KREYÒL la pa t fin byen ateri, nou pwofite remèsye 146 Anbasadè Nou yo ak 20 000 moun ki enskri sou platfòm nan .  Nou swete ane 2022 a se yon ane ki gen mwens difikilte pou n blayi kò n, nan 146 komin ki nan peyi .  Pale Teknoloji ap swete n yon bon fèt Nwèl 2021

Pale Teknoloji se yon platfòm edikatif ki kreye nan dat 19 novanm 2019. Li gen yon misyon enpòtan: fòme moun nan domèn teknoloji nan lang kreyòl.