Back

Ekip @paleteknoloji ofri sipò Nimerik ak sèvis gratis pou sit entènèt nan Sid

Ekip @paleteknoloji te fè yon vizit nan depatman #Sid nan peyi a pou konsilte ak diferan televizyon ak radyo. Lè yo te fè konsta, yo remake ke plizyè nan medya sa yo bezwen sipò Nimerik epi yo gen sit entènèt ki fèt sou WordPress. Kòm solisyon, @paleteknoloji deside ofri yo konsiltaayon gratis ak sèvis gratis pou kreye ak optimize sit entènèt yo.

Sipò Nimerik ap pèmèt televizyon ak radyo yo gen aksè a teknoloji avanse, ki ka enkli estrateji pou kapte plis odyans ak fasilite entèraksyon avèk tande yo. @paleteknoloji ap travay avèk yo pou bay sipò teknik ak konsèy ekspè nan domèn sa yo.

Anplis, ekip @paleteknoloji ap ofri sèvis gratis pou kreye sit entènèt sou platform WordPress. Sa a pèmèt medya yo gen yon prezans entènèt byen desine ak fonksyonèl. Ekip la ap asire ke sit entènèt yo fasil a itilize ak adapte pou bese depans operasyonèl.

Pwopozyisyon @paleteknoloji a bay nan depatman #Sid se yon enpòtan etap nan sipò teknolojik ak devlopman sit entènèt nan sektè medyatik la. Li vize amelyore pèspektiv entènèt ak sipò Nimerik nan peyi a pandan ofri sòti ak eksperyans gratis pou medya yo.

Pale Teknoloji se yon platfòm edikatif ki kreye nan dat 19 novanm 2019. Li gen yon misyon enpòtan: fòme moun nan domèn teknoloji nan lang kreyòl.